Vedsted Vandværk a.m.b.a.

Referat Generalforsamling 2023