Vedsted Vandværk a.m.b.a.

   Vedsted Vandværk. A.m.b.a.

           Indkalder til ordinær generalforsamling.

         Torsdag den 14 marts 2024 kl. 19.00

                     I multirummet på skolen.

                           Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden

skriftligt i hænde senest den 11 marts 2024.

 

Af hensyn til et mindre traktement er tilmelding nødvendigt

tlf. 30748156 eller e-mail henry.schmidt@hotmail.dk

 

man kan dog også tilmelde sig det bestyrelsesmedlem som manplejer, det skal dog ske senest den 11 marts 2024

 

                                   Med venlig hilsen

 

                                         Bestyrelsen.

 

 


Referat Generalforsamling 2023