Andelsselsskabet Vedsted Vandværk

 

   Andelsselskabet Vedsted Vandværk.

 

           Indkalder til ordinær generalforsamling.

 

          Fredag den 1 marts 2019 kl. 20.00

 

                    På Vedsted Landbohjem.

 

                           Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Evt. forslag der ønskes behandlet skal være formanden

skriftligt i hænde senest den 25 februar 2019

 

Af hensyn til et mindre traktement er tilmelding nødvendigt

på tlf. 30748156 eller e-mail henry@bonde-schmidt.dk

man kan dog også tilmelde sig det bestyrelsesmedlem som man

plejer, det skal dog ske senest den 25 februar 2019

 

 

     Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

           Fredag den 15 marts 2019 kl. 20.00

 

                    På Vedsted Landbohjem    

 

                         Dagsorden: Vedtægtsændring     

                   Andelsselskabet ændres til et a.m.b.a.

 

                                 Med venlig hilsen

 

                                       Bestyrelsen.