Vedsted Vandværk a.m.b.a.

Lidt om vandværket


 

   Vedsted Vandværk. A.m.b.a.

           Indkalder til ordinær generalforsamling.

          Fredag den 18 juni 2021 kl. 19.00

                    I multirummet på skolen.

                           Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

Evt. forslag der ønskes behandlet skal være formanden

skriftligt i hænde senest den 14 juni 2021.

 

Af hensyn til et mindre traktement er tilmelding nødvendigt

tlf. 30748156 eller e-mail henry@bonde-schmidt.dk

man kan dog også tilmelde sig det bestyrelsesmedlem som man

plejer, det skal dog ske senest den 14 juni 2021

 

                                   Med venlig hilsen

                                         Bestyrelsen.

 

 

 

 

 

               


Vandværket er i en lille
landsby Vedsted

Vandværket er bygget i 1939 og har i dag 272 Forbruger udpumper ca.110.000 m3 vand årligt vandværket har ringforbindelse med Over Jerstal vandværk og nødforsyning til Arla Foods i Høgelund

 


Kontakt til Vandværkets Formand 

Henry Schmidt

mobil tlf. 30 74 81 56Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk